• UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING
   
  Hierbij nodigen wij al onze leden ≥ 18 jaar en de vertegenwoordigers van onze jeugdleden uit, voor het bijwonen van de 77e Algemene Jaarvergadering.
  De vergadering zal woensdag 21 december plaatsvinden om 19.30 uur in de kantine van Achates.
  Leden, die de vergadering willen bijwonen sturen voor 14 december een mail naar de secretaris: secretariaatachates@gmail.com
  Leden die zich hebben aangemeld, krijgen op 14 december het jaarverslag en de agenda toegestuurd.
  De notulen van de 76e algemene jaarvergadering en het jaarverslag liggen vanaf die datum ter inzage in de oude bestuurskamer van de kantine.
   
  Indien u verhinderd bent, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij één van de bestuursleden of per mail bij de secretaris: secretariaatachates@gmail.com
   
  Wij zien u graag!
   
  Bestuur V.V. Achates